Міжнародна науково-практична конференція

Міжнародна науково-практична конференція

Лют 14, 2014

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Збереження біологічного різноманіття природних та аграрних ландшафтів, розбудова заповідних територій», яка відбудеться 29–30 травня 2014 року в Дніпропетровському державному аграрно-економічному університеті. Мета конференції: вирішення проблем збереження біологічного різноманіття природних і антропічно-змінених територій, питань розширення мережі територій природно-заповідного фонду та участі соціуму. Напрями роботи (секції): Розширення заповідних територій як необхідний крок до євроінтеграції України. Біологічне різноманіття та ландшафтне розмаїття євразійської територій. Екологічно безпечне функціонування агропромислового комплексу. Біологічне різноманіття аграрних територій як основа сталого розвитку агросфери. Природне землеробство як шлях до відновлення біологічного різноманіття. Роль екологічної освіти та громадськості в охороні природи. Роль засобів масової інформації та новітніх медіа у вирішенні проблем охорони довкілля. Проблеми створення заповідних об’єктів степового Придніпров’я. Робочі мови: українська, російська, англійська Регламент: доповіді на пленарному засіданні – до 20 хвилин; доповіді на секціях – до 10 хвилин; виступи при обговоренні доповідей – до 5 хвилин Умови участі у конференції Для участі в конференції необхідно до 10 березня 2014р. оформити заявку та відправити її на адресу оргкомітету. Заявка на участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «збереження біологічного різноманіття природних та аграрних ландшафтів, розбудова заповідних територій» Прізвище_______________________________ Ім’я та по батькові_______________________ Місце роботи або навчання (повна та скорочена назва організації)______________________ Науковий ступінь, звання, посада___________ Поштова адреса__________________________ Телефон ____________факс________________ E-mail__________________________________ Тема доповіді____________________________ Назва секції_____________________________ Планую (потрібне підкреслити): пленарний виступ виступити з секційною доповіддю представити стендову доповідь опублікувати наукову статтю, Потреба у бронюванні житла; орієнтовна вартість проживання за добу: міський готель ______ (150–1000 грн) (так, ні) готель ДДАУ ________(100-140 грн) (так, ні) Дата _______Підпис___________ Адреса оргкомітету: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Ворошилова, 25. Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, Zhukov–dnepr@yandex.ru. Контактна особа: Лядська Інна Вікторівна (моб.т. 0667773446) Оргвнесок включає: публікацію, журнал, кава-брейк Закордонні учасники – 20 євро; Україна -150 грн. Переказ грошей на банківську картку Приватбанка: 5168757234353169 Умови публікації матеріалів: Матеріали конференції будуть представлені в тематичному випуску наукового журналу університету. Подача матеріалів – до 1 березня 2014 р. На електронну адресу-Zhukov-dnepr@yandex.ru надіслати заявку учасника, матеріали доповіді та скан-копію чека про переказ організаційного внеску. Статті для публікації приймаються об’ємом 7–10 сторінок у редакторі MS Word. Шрифт – Tіmes New Roman, розмір – 14 пунктів, міжрядковий інтервал – 1,5; поля з усіх боків – 2 см; абзацний відступ – 1 см. Структура статті: УДК (у...