«Зелений імпульс. Green Chamber Award 2017»

Конкурс інноваційної продукції, кращих технічних та сервісних рішень в сфері зеленої економіки «Зелений імпульс. Green Chamber Award» проводиться в рамках проекту Дніпропетровської торгово-промислової палати «Зелена палата – ініціатива сталого розвитку» за підтримки ПРОГРАМИ СПРИЯННЯ ЗЕЛЕНІЙ МОДЕРНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ, яка виконується Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням Уряду Німеччини. Організатор конкурсу – Дніпропетровська торгово-промислова палата за підтримки Дніпропетровської обласної державної адміністрації та Ради ректорів ВНЗ Дніпропетровської області. Метою конкурсу є просування впровадження ефективних технологій, рішень та послуг в сфері зеленої економіки, які включають «еко-дружню» продукцію, проекти, технології та послуги, що дозволяють скоротити ресурсоспоживання та негативний вплив на навколишнє середовище при збереженні їх економічної ефективності. Завдання конкурсу: виявлення ефективних технологій, рішень та послуг в сфері зеленої економіки, які демонструють їх економічні можливості та вигоди, що пропонують підприємства Дніпропетровської області; створення платформи для обміну інформацією, досвідом, «ноу-хау» в сфері зеленої економіки, зустрічі попиту та пропозиції; створення бази підприємств – «зелених» провайдерів Дніпропетровської області та їх проектів для реалізації подальших спільних ініціатив співпраці і підтримки, враховуючи можливості залучення МФО та донорів; стимулювання розвитку ринку «зелених» послуг та інженерних рішень в області. Учасники конкурсу: Підприємства та установи Дніпропетровської області незалежно від розміру, галузі, форми власності, які пропонують технічні та сервісні рішення в сфері зеленої економіки, в тому числі консалтингові, проектні, інженерні, виробничі, сертифікаційні та інспекційні, науково-дослідні, фінансові організації, а також підприємства, розробники софту та методик, які постачають продукцію, технології, послуги в сфері енерго- та ресурсоефективності, управління відходами, рециклінгу, менеджменту, чистих технологій, екологічного виробництва, екологічної безпеки, моніторингу, аналізу та автоматизації технологічних процесів, рекультивації територій та інших напрямів тощо. Порядок проведення: Конкурс проводиться в 3 етапи: 1. Оголошення конкурсу та збір заявок (15 грудня 2017 року – 30 січня 2018 року). 2. Відбір переможців – попередня оцінка, інтерв’ю («захист заявок») півфіналістів, вибір переможців (до 6 лютого 2018 року). 3. Оголошення та нагородження переможців під час офіційної церемонії нагородження (орієнтовно – останній тиждень лютого 2018 року). Номінації конкурсу: В межах конкурсу встановлюються такі тематичні номінації: Краще виробництво екологічно дружньої до природи продукції Кращий надавач консалтингових «зелених» послуг Кращий надавач інженерних рішень Кращий надавач інженерних рішень в сфері альтернативної енергетики Кращий проект рециклінгу Кращий сервіс в сфері управління відходами та рекультивації територій Кращий сервіс в області побудови систем менеджменту Кращий сервіс в області розробки профільного програмного забезпечення Кращі «зелені» інспекційні послуги Кращий навчальний...

Вперше в Україні презентують проект екологічного моніторингу

Вперше в Україні презентують проект екологічного моніторингу

Гру 20, 2017

Вперше в Україні презентують проект екологічного моніторингу, який розроблено у Дніпрі й створено для Дніпропетровської області. Мета проекту: створення автоматизованої системи оперативного збирання, обробки, збереження, обміну, аналізу та оцінки даних щодо стану навколишнього природного середовища. Це дозволить покращити результативність природоохоронної діяльності та більш оперативно приймати управлінські рішення, забезпечити інформування та активну участь громадськості у прийнятті рішень в сфері захисту навколишнього природного середовища. Автори проекту – Павло Хазан та Олексій Ангурець, вважають впровадження такої системи важливим кроком для зменшення забруднення довкілля в Дніпропетровській області. Адже вона є одним із промислових лідерів України. Наявність енергогенеруючих підприємств, родовищ металів, вугільних басейнів та інфраструктури стали основою для розвитку гірничо-металургійного комплексу. Промислових підприємств на Дніпропетровщині вдвічі більше, ніж у середньому по Україні. Підприємства використовують застарілі технології,  мають завищену енерго- та ресурсоємність. На території області висока концентрація забруднювачів навколишнього природного середовища. Ці фактори стали причиною підвищеного антропогенного навантаження та перевищення допустимих рівнів забруднень. “Система екологічного моніторингу Дніпропетровської області” розгорнута на базі “Центру екологічного моніторингу”, (комунального підприємства Дніпропетровської обласної ради) у співпраці з департаментом екології Дніпропетровської ОДА. У розробці та впровадженні цієї системи беруть участь Дніпропетровська обласна рада, Дніпропетровська ОДА, Громадська обласна екологічна рада при Дніпропетровській ОДА, ГО “Зелений світ – Друзі Землі” та інші державні, наукові, виробничі та громадські організації Дніпропетровської області. Розташування постів: 3 стаціонарні пости: Дніпро, Нікополь, Павлоград, 1 мобільний пост для оперативного моніторингу повітря. Параметри постів моніторингу здійснюються за 14 показниками: діоксид сірки (SO2), діоксид азоту (NO2), монооксид вуглецю (СО), сірководень (H2S), озон (O3 ), пил , температура (°С), відносна вологість (%), тип опадів, інтенсивність опадів (мм/год), атмосферний тиск (гПа), сонячна радіація (Вт/м2), швидкість вітру (м/с), напрямок вітру. Перший етап запуску буде тестовий. За мінімум бюджетних коштів буде проведено запуск та налагоджування роботи постів моніторингу, які вперше в автоматичному режимі будуть збирати дані про стан атмосферного повітря на території проживання людей (житлових масивів). Це дозволить вперше збирати дані 365 днів на рік. Ці дані можна буде порівнювати із інформацією яку подають підприємства забруднювачі. Крім того, це дозволить проводити аналіз залежності захворювань від забруднення довкілля. Також інформація про забруднення буде доступна онлайн для громадян....

18th of December the “Enviromental monitoring system of Dnipropetrovsk region” starts

18th of December the “Enviromental monitoring system of Dnipropetrovsk region” starts

Гру 18, 2017

Today 18th of December the “Enviromental monitoring system of Dnipropetrovsk region” starts. A year ago, we started work on the project and, as promised, in December 2017, the monitoring started. Currently, there are 3 stationary posts in the system (in 3 cities: Dnipro, Nikopol and Pavlohrad) and 1 mobile station for operational air monitoring. Monitoring is carried out in 14 indicators: sulfur dioxide (SO2), nitrogen dioxide (NO2), carbon monoxide (CO), hydrogen sulfide (H2S), ozone (O3), dust (suspended solids), temperature, relative humidity, sediment type , rainfall intensity, atmospheric pressure, solar radiation, velocity and wind direction. These parameters are defined by the national monitoring program and WHO air quality guidelines. The project is deployed on the basis of the “Center for Environmental Monitoring”, a utility company Dnipropetrovsk Oblast Council, in cooperation with the Department of Ecology, Dnipropetrovsk Regional State Administration. The cost of equipment is UAH 5.8 million, which was spent from the regional budget. Procurement was conducted in the “Prozorto” system. The Public Ecological Council of Dnipropetrovsk Regional State Administration, NGO “Zelenyi Svit – Friends of the Earth Ukraine” and other state, scientific, industrial and public organizations of the Dnipropetrovsk region also participate in the development and implementation of the environmental monitoring system. Our system is designed for automated operational collection, processing, storage, exchange, analysis and evaluation of environmental data. We believe that this will promote both the protection of the environment and the improvement of the quality of life in our area. In the first stage, the system automatically collects data on the state of atmospheric air in the territory of people’s residence 365 days a year. These data are now comparable to those of pollutants. In addition, it will allow an analysis of the dependence of diseases on environmental pollution. The monitoring system information will soon become available on the Internet. Pavlo Khazan and Olexiy Angurets as project authors are sincerely grateful to the design team, engineers and managers, the Department of Ecology of the Regional State Administration and its Director. Special thanks to Viktor Khazan, who, more than 30 years ago, raised the issue of the need for environmental monitoring and laid the groundwork for our successful...

18 грудня стартувала “Система екологічного моніторингу Дніпропетровської області”

18 грудня стартувала  “Система екологічного моніторингу Дніпропетровської області”

Гру 18, 2017

Сьогодні стартує “Система екологічного моніторингу Дніпропетровської області”. Рік тому ми розпочали роботу над проектом і, як обіцяли, в грудні 2017 моніторинг запрацював. Зараз в системі працюють 3 стаціонарні пости (Дніпро, Нікополь та Павлоград) та 1 мобільний пост для оперативного моніторингу повітря. Моніторинг ведеться за 14 показниками, а саме: діоксид сірки (SO2), діоксид азоту (NO2), монооксид вуглецю (СО), сірководень (H2S), озон (O3 ), пил (зважені речовини), температура, відносна вологість, тип опадів, інтенсивність опадів, атмосферний тиск, сонячна радіація, швидкість та напрямок вітру. Ці параметри визначені національною програмою моніторингу та рекомендаціями ВОЗ щодо якості повітря. Проект розгорнутий на базі “Центру екологічного моніторингу”, комунального підприємства Дніпропетровська обласна рада, у співпраці з департаментом екології Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Вартість обладнання – 5,8 млн. грн, які були витрачені з обласного бюджету. Закупівлі проводилися у системі “Прозорро”. У розробці та впровадженні системи екологічного моніторингу беруть участь також Громадська обласна екологічна рада Дніпропетровської ОДА, ГО “Зелений світ – Друзі Землі” та інші державні, наукові, виробничі та громадські організації Дніпропетровської області. Наша система створена для автоматизованого оперативного збирання, обробки, збереження, обміну, аналізу та оцінки даних щодо стану навколишнього природного середовища. Ми вважаємо, що це сприятиме як захисту довкілля, так і підвищенню якості життя в нашій області. На першому етапі система в автоматичному режимі збирає дані про стан атмосферного повітря на території проживання людей 365 днів на рік. Ці дані тепер можна порівняти із інформацією підприємств- забруднювачів. Крім того, це дозволить проводити аналіз залежності захворювань від забруднення довкілля. Інформація системи моніторингу найближчим часом стане доступною в Інтернеті. Pavlo Khazan та Olexiy Angurets як автори проекту щиро вдячні проектній команді – Julia Atovka, Андрей Сидеков, інженерам та менеджерам, департаменту екології ОДА та його директору Руслан Стрелец. Особлива подяка Viktor Khazan, який більше 30 років тому підняв питання про необхідність екологічного моніторингу та заклав підгрунтя для нашого успішного проекту. Презентація відбудеться 20 грудня о 12.00 в офісі “Центру екологічного...

NATIONAL AWARD FOR BUND/FOE GERMANY’S ‘GREEN BELT’

NATIONAL AWARD FOR BUND/FOE GERMANY’S ‘GREEN BELT’

Лис 6, 2017

Congratulations to Hubert Weiger, Chair of the board of BUND/Friends of the Earth Germany, who has jointly received the 2017 German national Environmental Prize (Deutscher Umweltpreis) with the coordinator of the ‘Green Belt’ project, Kai Frobel and Inge Sielmann, chairman of the Heinz-Sielmann Foundation. The German Federal Foundation for the Environment, which awarded the prize, acknowledged their role as trailblazers for the first and biggest nature protection project in a united Germany. The ‘Green Belt’ is a symbol of the end of the cold war – a nature zone spanning the 1,400 kilometers of the former border between West and East Germany. The General Secretary of the German Federal Foundation for the Environment, Werner Wahmhoff, praised the three men as “pioneers of the first and largest comprehensive German nature conservation project. “Through Sielmann, Frobel and Weiger, the vision of a European initiative for the Green Belt was launched in Germany and a symbol for overcoming the Cold War,” Wahmhoff continued. “It was only through their commitment that the old 1,400-kilometre-long border has been preserved for the plant and animal world, which has found a refuge within the former ‘death strip’.” “We are very pleased that the award has gone to Inge Sielmann, Hubert Weiger and Kai Frobel,” said Olaf Bandt, Federal Director for Policy and Communication at BUND, “three untiring contributors to an intact environment and nature.” “BUND/Friends of the Earth Germany has created one of the largest and most important conservation projects since the fall of the Wall. This recognition is an acknowledgment of achievement and an incentive for many conservationists to preserve and secure habitats in the long-term.” Kai Frobel is the initiator of the Green Belt, and the man who gave it its name. Long before it began, he laid the foundations through preparatory work and his contact with colleagues in the former GDR. In the 1970s and 1980s, Frobel’s scientific work demonstrated the high natural potential and the outstanding importance of the border strip for the first time. With a large conference with participants from East and West, Frobel laid the groundwork for the resolution on the protection of the Green Belt. In 1998, he founded the Grüner Band project office...