Архів категорії: Охорона довкілля

Поспішай повільно або навіщо всіх збирала Придніпровка

14 вересня мали відбутися громадські слухання по переведенню Придніпровської ТЕС на газове вугілля з антрациту. Але з самого початку громадські активісти та представники місцевого самоврядування наголосили на тому, що захід не відповідає критеріям громадських слухань і їх результати не будуть мати жодної юридичної сили.

Зокрема, заступниця голови ОСН “Старі Чаплі” Ірина Черниш зачитала скаргу на підприємство стосовно порушення процедури проведення громадських слухань та неможливості ознайомитися з необхідними документами:

Міністру екології та природних ресурсів

п. Семераку О.М.

Скарга

31 серпня 2017 року на сайті групи ДТЕК за посиланням http://energo.dtek.com/ua/media-center/press/povidomlennya–pro-provedennya-gromadskikh-slukhan-schodo-rozroblennya-proektu-tekhnichnogo-pereosnaschennya-energobloku-78-dlya-perevodu-kotliv-tp-90–na-vikoristannya-vugillya-gazovoi-grupi-dtek-pridniprovska-tes/ було розміщено ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення громадських слухань щодо розроблення проекту технічного переоснащення енергоблоку №7,8 для переводу котлів ТП-90 на використання вугілля газової групи ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС (додаток 1).

В даному повідомленні зазначено, що слухання проводяться «щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проекту». А також що «З матеріалами проекту й ОВНС можна ознайомитися за адресою: ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС – м.Дніпро, вул. Гаванська,1.»

Згідно п. 7. Порядку залучення громадськості до обговорення питань щодо прийняття рішень, які можуть впливати на стан довкілля затвердженого Постановою КМУ № 771 (далі Порядок) основними формами громадського обговорення є підготовка та подання пропозицій (зауважень), громадські слухання.

Пунктом 9. Порядку визначено, що Повідомлення про громадське обговорення розміщується періодично до його завершення в засобах масової інформації або оприлюднюється у спосіб, що забезпечує його доведення до жителів відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Однак, наскільки мені відомо, оголошення про наміри проведення відповідного переоснащення розміщувалися лише один раз в газеті Наше Місто.

В п.13. Порядку зазначено, що організатор громадського обговорення визначає дату та місце проведення громадських слухань і забезпечує відповідне інформування громадськості про: замовника проекта рішення та зміст його заяви; короткий зміст проекту рішення; найменування органу, який приймає рішення, із зазначенням адреси, за якою можна знайомитися з документами, на підставі яких приймається рішення, та додатковою інформацією, надіслати запит, пропозиції (зауваження); строки подання пропозицій (зауважень). Але в оголошенні не були визначені строки подання пропозицій та зауважень.

Також в пункті 23 Порядку вказується, що тривалість громадського обговорення не може становити менш як 30 днів з дати опублікування повідомлення про проведення державної екологічної експертизи. Вимоги щодо розміщення повідомлення через  засоби   масової   інформації  про  проведення екологічної експертизи у спеціальній Заяві про екологічні наслідки діяльності визначені також в Статті 10 ЗУ «Про екологічну експертизу».

Однак жодне із двох оголошень не становило інформації про проведення державної екологічної експертизи. В одному з них йшлося про наміри проведення переоснащення (додаток 3), а в іншому про проведення громадських слухань (додаток 1). А п. 23 Порядку, визначено, що громадське обговорення  проводиться  через  15  днів  з  дати надання громадськості комплекту документів, що містить обґрунтування оцінки впливу на навколишнє природне середовище. Тобто розпочинати процес проведення обговорення, можна не раніше ніж за 15 діб до надання ОВНС.

Стаття 11. ЗУ «Про екологічну експертизу» описує процедуру участі громадськості в процесі екологічної експертизи: З метою врахування  громадської  думки  суб’єкти екологічної експертизи проводять публічні слухання або відкриті засідання. Участь громадськості в процесі екологічної експертизи може здійснюватись  шляхом  виступів  у  засобах масової інформації, подання письмових зауважень, пропозицій і рекомендацій,  включення представників громадськості до складу експертних комісій, груп по проведенню громадської екологічної експертизи. Підготовка висновків екологічної  експертизи  і   прийняття рішень  щодо  подальшої  реалізації  (використання,  застосування, експлуатації тощо) об’єкта екологічної експертизи здійснюються з урахуванням громадської думки.

Бажаючи повноцінно прийняти участь у громадському обговоренні проекту та його впливу на навколишнє природне середовище та зважаючи на потенційно великий об’єм розділу ОВНС такого проекту, 4 вересня я звернулась із запитом на інформацію на ім’я генерального директора ДТЕК, на сайті якого розміщено повідомлення (володільця інформації), в якому просила направити розділ ОВНС вищезазначеного проекту в електронному вигляді на електрону пошту (лист-запит додаток 2). Строк надання інформації за ЗУ «Про доступ до публічної інформації» – 5 діб. За тиждень, 12 вересня, так і не отримавши відповіді, я особисто звернулась за вказаною в оголошенні адресою (на Придніпровську ТЕС) із проханням зняти фотокопії розділу ОВНС проекту, аби мати змогу повноцінно ознайомитись, проаналізувати та надати пропозиції та зауваження, як того вимагає Порядок.

В 24 Порядку написано, що під час громадського обговорення його організатор та орган, який затверджує висновки державної екологічної експертизи, забезпечують безкоштовний доступ громадськості до відповідної інформації (крім таємної інформації). До такої інформації належать: комплект документів, що містить обґрунтування оцінки впливу на навколишнє природне середовище; дані про суттєві фактори, що впливають чи можуть вплинути на стан навколишнього природного середовища, з урахуванням можливості виникнення надзвичайної екологічної ситуації; відомості про заходи щодо запобігання негативному впливу на навколишнє природне середовище та/або його зменшення; короткий опис проекту рішення, що обговорюється, викладений у загальнодоступній формі; альтернативні проекти рішень, розглянуті заявником; рішення за результатами громадської експертизи (у разі проведення).

Розділ (Том 2) оцінки впливу на навколишнє природне середовище проекту про переоснащення котлів енергоблоків 7 та 8 ДТЕК Придніпровської ТЕС складається зі 138 сторінок переважно технічного тексту та зазначенням кількісних показників. Це все, що мені довелося запам’ятати. Мені категорично було відмовлено у фотокопіюванні документу, або надсилання його електронної версії на мою електронну пошту. Мені запропонували його читати у приміщенні станції під наглядом співробітників, посилаючись спочатку на те, що частини цього документу становлять виробничу таємницю, а коли я попросила виокремити ці частки, а мені лише надати ті відомості, що мають безпосередній вплив на НПС, стали посилатися на те, що це інтелектуальна власність підприємства і вони не дають згоду будь-яким чином її розмножувати. На мої заперечення, що це навіть прочитати важко, не те що одразу порівняти із діючими дозвільними документами та проаналізувати вплив, юрист ДТЕК телефоном зазначила, що це мої суб’єктивні обставини і їх відмова не порушує діюче природоохоронне законодавство та мої конституційні права. Окрім порушення прироохоронного законодавства, це прямо порушує вимогу пп4 п.1 ст.14 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» де зазначено, що розпорядники інформації зобов’язані: визначати спеціальні місця для роботи запитувачів з документами чи їх копіями, а також надавати право запитувачам робити виписки з них, фотографувати, копіювати, сканувати їх, записувати на будь-які носії інформації тощо. Більше того, пп.2 п.1 ст. 15 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» зобов’язує розпорядників інформації оприлюднювати проекти рішень, що підлягають обговоренню. Зважаючи на таку категоричну відмову надати змогу копіювання матеріалів ОВНС задля повноцінного ознайомлення з ним, я роблю висновок, що мешканці міста Дніпра та Дніпропетровської області, також були позбавлені такої законної можливості.

Про порушення моїх конституційних прав, природоохоронного законодавства та законодавства про доступ до інформації я в письмовій формі того ж дня сповістила директора станції з детальним описом всіх обстав. (вх № журналу реєстрації на станції 2381 від 12.09.2017 р.) Однак, по сьогодні я так і не маю змоги повноцінно ознайомитись із розділом ОВНС вищезазначеного проекту, а отже і повноцінно прийняти участь у його громадських обговореннях.

Зважаючи на чисельні порушення з боку замовника проекту технічного переоснащення енергоблоку №7,8 для переводу котлів ТП-90 на використання вугілля газової групи ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС – ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО», а саме вимог:

–          ст. 50 Конституції України;
–          ст. 11 Закону України «Про екологічну експертизу»;
–          п. 1 та 2 ст. 13, пп4 п.1 ст.14, пп. 2 п 1 ст. 15 та ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
–          п. 6, 8, 9, 13, 23 та 24 Порядку залучення громадськості до обговорення питань щодо прийняття рішень, які можуть впливати на стан довкілля затвердженого Постановою КМУ № 77,

дані громадські обговорення відбуваються із порушенням процедури та вимог діючого законодавства.

Зважаючи на вищевикладене, прошу:

  1. визнати громадські обговорення замовника проекту технічного переоснащення енергоблоку №7,8 для переводу котлів ТП-90 на використання вугілля газової групи ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС та громадські слухання проекту 14 вересня 2017 року такими, що проведені із порушеннями діючого законодавства;
  2. провести нові громадські обговорення, згідно діючого законодавства, повноцінно залучивши громадськість до ознайомлення із матеріалами проекту, не перешкоджаючи можливості повноцінної роботи із документами (їх копіювання чи шляхом розміщення у публічному доступі),  рішень з оцінки впливу на навколишнє природне середовище видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку.

Подивитися відео з громадських слухань можна за посиланнями: Ольга Дорошенко-Сагайдачна, Люба Колосовська.

За результатами суперечок проведення громадських слухань перенесли – точна дата буде відома пізніше.

Історія конфлікту підприємства і місцевих мешканців триває не один рік. Нещодавно обурення активістів викликали дії Міністерства екології, яке повністю проігнорувало вимоги не видавати підприємству новий дозвіл на викиди.

Міністерство Логіки замість Міністерства Екології

Нещодавно в Дніпрі пройшов круглий стіл на тему «Екологічні проблеми Дніпропетровської області та шляхи їх розв’язання на засадах сталого розвитку». Ініціатором заходу була Всеукраїнська Екологічна Ліга (ВЕЛ). Голова ВЕЛ, Тетяна Тимочко, озвучила одну важливу тезу – Міністерство екології та природних ресурсів в існуючому вигляді не потрібно нашій країні.

Здавалося б, як це не потрібно? У нас купа екологічних проблем, як же можна без відповідного міністерства?

Але перебіг протистояння екологів та активних громад Дніпропетровщини із підприємствами забруднювачами довкілля підтверджують цю думку. Наведу приклади. Всі, хто мало-мальски цікавиться станом довкілля та своїм здоров’ям, знають про багаторічні спроби вплинути на одного з найбільших забруднювачів Дніпра – Придніпровську ТЕС. І саме Мінекології позбавило громаду одного із важливих козирів в цій справі. Позиція екологічної громадськості і ОДА з приводу Придніпровки є консолідованою – забруднення треба зменшувати, природоохоронні заходи проводити. Одним із інструментів впливу на підприємство є включення у дозвіл на викиди в атмосферу певних умов (ті самі заходи та зменшення негативного впливу). Невиконання їх підприємством надає можливість у судовому порядку відкликати дозвіл. І що ж відбулося, коли вугільна станція отримувала черговий  потрібний їй дозвіл? А зовсім нічого!

Підприємство відноситься до так званої першої групи і отримує дозвіл у Києві, а саме у Мінекології. Видаючи дозвіл чиновники міністерства навіть не поцікавилися думкою ані громадськості, ані профільного департаменту ОДА. Вони або абсолютно не цікавляться подіями навколо потужних забруднювачів, або зробили це навмисно, сприяючи “брудному” бізнесу і нехтуючи здоров’ям населення Дніпра (Читати більш детально – тут і тут). З цього приводу, до речі, було звернення Дніпропетровської обласної ради з ініціативою передати повноваження по видачі дозволів на викиди на рівень області. Позиції центральної влади з цього приводу ми так і не почули.

Ще один приклад зовсім свіжий. Протистояння Чаплівської громади і “Любимівського” кар’єру у всіх на слуху. Ще наприкінці червня громадська екологічна рада при Дніпропетовській ОДА звернулася до пана Семерака (міністра екології) з чіткою вимогою «не погоджувати державній службі геології та надр України подовження спеціального дозволу на користування надрами № 4703 від 26.09.2008, «Родовище – Чаплинське» підприємству ТОВ «Любимівський кар’єр». Пропонуємо провести громадські слухання з приводу негативного впливу ТОВ «Любимівський кар’єр», на яких обговорити умови продовження даного дозволу. Зокрема, включити до порядку денного слухань такі питання:

1. Модернізація дробильного устаткування для зниження шуму та пригнічення пилу;

2. Встановлення регламенту роботи дробильного устаткування виключно у денний час з 07:00 до 23:00;

3. Інші обов’язкові вимоги задля дотримання підприємством санітарних та екологічних норм.»

Відповіді ми чекали 2 місяці і отримали (несподівано) від Екологічної інспекції в Дніпропетровській області. В листі нам люб’язно роз’яснюють, що продовження строків на користування надрами належить до повноважень Держслужби геології. Поясню, що відбулося. Замість того, щоб розібратися та прислухатися до думки місцевих мешканців та екологічної громадськості, бюрократи з Мінекології переправляють лист в Державну інспекцію, а та, в свою чергу, направляє його в обласну інспекцію. Звісно, що наше питання було поза межами компетенції інспекції. Крім цього, паралельно запит було направлено на сайт міністерства згідно до запропонованої там форми запиту. Відповіді на це звернення ми взагалі не отримали. Ви можете самі впевнитися у вище сказаному, ознайомившись із листами (Лист Міністерству екології, Відповідь екоінспекції).

Це лише два найбільш яскравих приклади бездіяльності та навіть протидії Міністерства, яке має стояти на нашому захисті. Не є секретом те, що пост міністра є багато років “розмінною монетою” в партійних домовленостях політичної “вищої ліги”.

Тобто загальна суспільна логіка в діяльності Міністерства екології  відсутня. В такому разі, пані Тетяна Тимочко має рацію, нам не потрібна ця установа. Давайте заснуємо Міністерство логіки та здорового глузду, чиновники якого, принаймні, будуть давати відповіді по суті, а не множити абсурд нашого і так нелегкого життя.

Круглий стіл «Екологічні проблеми Дніпропетровської області та шляхи їх розв’язання»

30 серпня 2017 року у м. Дніпро заплановано проведення круглого столу «Екологічні проблеми Дніпропетровської області та шляхи їх розв’язання».

До участі у засіданні круглого столу запрошуються представники органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, громадськості, бізнесу, науковці та ЗМІ.

Питання для обговорення:
1. Екологічна ситуація в Дніпропетровській області: проблеми та перспективи поліпшення.
2. Стан водних ресурсів області.
3. Можливості розширення природно-заповідних територій. Стан об’єктів ПЗФ у Дніпропетровській області.
4. Перспективи використання біоенергетичних технологій у тепло- та гарячому водопостачанні в Дніпропетровській області.
5. Екологічні та соціально-економічні проблеми поводження з побутовими відходами в м. Дніпро та Дніпропетровській області.
6. Вплив непридатних пестицидів і отрутохімікатів на стан довкілля, якість ґрунтів та здоров’я людини.

Для участі у засіданні круглого столу необхідно до 22 серпня 2017 р. надіслати заповнену Заявку (Заявка бланк).

Про місце і час  проведення заходу буде поінформовано додатково.

 

За додатковою інформацією звертатися

телефонами: 099-055-47-39; 096-174-47-93

e-mail: vel@ecoleague.net

Контактна особа – Ганна Віштак.