Архів позначки: featured

Невидима загроза

Дрібнодисперсний пил – це забруднювач повітря, що завдає найбільшої шкоди здоров’ю людям у великих мегаполісах. Він являє собою дрібні частки в повітрі розмір яких менше 10 мкм, які не відразу осідають на землю, а залишаються деякий час в атмосфері. Найбільш небезпечними для здоров’я людини є частинки менше 0,5 мкм.

В повітрі міста знаходиться багато дрібнодисперсного пилу, який складається з сажі, цементної крихти та інших найменших частинок. Їх розмір дозволяє їм проходити крізь наші фізіологічні фільтри і потрапляти прямо у легені, де вони всмоктуються у кров. Організм не здатен вивести таку кількість “бруду”, і він відкладається на стінках судин і в сполучних тканинах навколо них. У результаті судини звужується, що заважає нормальній циркуляції крові.

Багато частин пилу є канцерогенними, а сажа до того ж збирає на себе шкідливі летучі сполуки. Вугілля є чудовим сорбентом, тому на нього добре “сідають” забруднювачі – наприклад, оксиди сірки і азоту. Ці сполуки розчиняються у крові, тим самим пошкоджуючи судини, а ми цього навіть і не помічаємо. Результати токсикологічних досліджень показують, що зважені частинки в повітрі індукують кілька типів несприятливих клітинних змін, наприклад, цитотоксичність, мутагенність, пошкодження клітин ДНК.

Джерелами пилу можуть бути машини, механізми та операції, при механічній роботі яких відбувається руйнування гірських порід, будівельні матеріали, виверження вулкані, викиди промислових підприємств і навіть улюблені багатьма феєрверки. Дрібнодисперсні пилові викиди, вельми токсичні самі по собі, під дією сонячних променів і за участю озону можуть утворювати в атмосфері нові, ще більш токсичні сполуки. При цьому атмосферна турбулентність і вітер не завжди встигають видаляти з повітряного басейну підприємств зростаючі в зв’язку з інтенсифікацією виробництва пилові викиди.

Таким чином, зважені частинки пилу можуть знаходитися в атмосферному повітрі протягом багатьох днів і тижнів і, відповідно, піддаватися транскордонному переносу по повітрю на великі відстані. Згідно з даними нового дослідження, забруднення повітря в Європі і в усьому світі викликало вдвічі більше випадків передчасної смерті в останні роки і більшість цих смертей пов’язана саме з дрібнодисперсним пилом. Наявність його у повітрі здатна викликати такі хвороби, як астма, хронічне обструктивне захворювання легень, інфаркти та інсульти, рак легень.

 

РАДІОАКТИВНИЙ ФОН ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Майже всю територію України складають древні докембрійські породи – граніти, гнейси, глини, які містять радіоактивні елементи і тому майже для всієї території України характерний природний радіоактивний фон, величина якого складає 10-20 мкР/год.

Значний внесок у підвищення радіоактивного фону дають антропогенні джерела випромінювань – ядерні установки (реактори АЕС, склади атомної зброї, підприємства з переробки радіоактивних відходів, речовин), промислові прилади дозиметричного контролю, які широко використовуються у виробництві при неруйнівних методах контролю якості виробів.

Крім цього на величину природного радіоактивного фону впливає і діяльність людини. Наприклад, при спалюванні вугілля в домашніх грубках, в теплових електростанціях у довкілля потрапляють відходи – зола, а вона містить радіоактивні елементи – торій, уран, радій, що колись були сконцентровані рослинами, з яких вугілля утворилося. Іноді фон біля таких станцій вищий, ніж біля атомних. Певне забруднення викликала аварія на Чорнобильській атомній станції.

Інше джерело – космічне випромінювання, що складається з галактичного і сонячного. Воно значною мірою поглинається атмосферою і на висоті 20 км виникає вторинне випромінювання, або синхротронне, що складається з мезонів, протонів, електронів, ізотопів вуглецю, берилію, натрію та інших елементів.

На всі об’єкти на поверхні землі впливають джерела космічного і земного радіоактивних випромінювань. Природний радіоактивний фон не є постійним і коливається від 4 до 20 мкР за годину для житлових помешкань і до 50 мкР/год для природного середовища (пляж, ліс, луки, город).

Джерело: Мягченко О. П., 2010.

ОХОРОНА ПРИРОДИ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДЕЙ І КОДЕКС УКРАЇНИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Законом передбачені достатньо великі штрафні санкції за порушення різноманітних його статей. В ньому є глава про адміністративні правопорушення в сфері охорони природи, нераціонального або незаконного використання природних ресурсів, охорони пам’ятників історії і культури. Тому будь-який спеціаліст – технічного або гуманітарного профілю повинен знати ці закони, статті. Так, відповідальність за дії учнів, екскурсантів, туристів, які можуть заподіяти шкоду природі в поході, екскурсії лягає на екскурсовода, керівника. Це статті, що передбачають відповідальність за: псування, забруднення сільськогосподарських та інших земель, незаконне вирубування, пошкодження і знищення лісових культур і молодняку, за жорстоке поводження з тваринами і за збір рослин, занесених до Червоної книги.

Для успішної охорони здоров’я населення повинен існувати тісний зв’язок між медичними службами і спеціалістами різних галузей життєзабезпечення, включаючи архітекторів, інженерів, будівельників, спеціалістів сільського господарства. Це необхідно, щоб законодавчим шляхом підсилити контроль за станом навколишнього середовища, виконанням вимог санітарних і будівельних стандартів, якістю будівельних матеріалів, води, їжі.

Саме цьому слугують підзаконні акти: державні стандарти, санітарні правила і норми, будівельні норми та правила, галузеві інструкції, стандарти підприємств. Дуже важливими є Санітарні правила і норми (CанПіН): з охорони атмосферного повітря населених місць (№ 4946-89), охорони прибережних вод морів від забруднення у місцях водокористування населенням (№ 4631-88), медико-біологічні вимоги і санітарні норми якості деяких видів продовольчої сировини і харчових продуктів (№ 5061-89), захист населення від впливу електричного поля, яке створюють повітряні лінії електромереж змінного струму промислової частоти (№ 2971-84), припустимий рівень шуму у помешканнях житлових, громадських будинків і на території житлової забудови (№ 3077-84). Підзаконні акти спрямовані на чітке дотримання основних законів, на ефективний контроль за станом довкілля. Отже, знання законодавства України є важливим засобом забезпечення безпеки у всіх сферах діяльності людини, як особистої, так і колективної – в природі, побуті, виробництві. Незнання законів сприяє збільшенню небезпечних випадків на виробництві, у побуті.

Джерело: Мягченко О. П., 2010.