Поспішай повільно або навіщо всіх збирала Придніпровка

14 вересня мали відбутися громадські слухання по переведенню Придніпровської ТЕС на газове вугілля з антрациту. Але з самого початку громадські активісти та представники місцевого самоврядування наголосили на тому, що захід не відповідає критеріям громадських слухань і їх результати не будуть мати жодної юридичної сили.

Зокрема, заступниця голови ОСН “Старі Чаплі” Ірина Черниш зачитала скаргу на підприємство стосовно порушення процедури проведення громадських слухань та неможливості ознайомитися з необхідними документами:

Міністру екології та природних ресурсів

п. Семераку О.М.

Скарга

31 серпня 2017 року на сайті групи ДТЕК за посиланням http://energo.dtek.com/ua/media-center/press/povidomlennya–pro-provedennya-gromadskikh-slukhan-schodo-rozroblennya-proektu-tekhnichnogo-pereosnaschennya-energobloku-78-dlya-perevodu-kotliv-tp-90–na-vikoristannya-vugillya-gazovoi-grupi-dtek-pridniprovska-tes/ було розміщено ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення громадських слухань щодо розроблення проекту технічного переоснащення енергоблоку №7,8 для переводу котлів ТП-90 на використання вугілля газової групи ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС (додаток 1).

В даному повідомленні зазначено, що слухання проводяться «щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проекту». А також що «З матеріалами проекту й ОВНС можна ознайомитися за адресою: ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС – м.Дніпро, вул. Гаванська,1.»

Згідно п. 7. Порядку залучення громадськості до обговорення питань щодо прийняття рішень, які можуть впливати на стан довкілля затвердженого Постановою КМУ № 771 (далі Порядок) основними формами громадського обговорення є підготовка та подання пропозицій (зауважень), громадські слухання.

Пунктом 9. Порядку визначено, що Повідомлення про громадське обговорення розміщується періодично до його завершення в засобах масової інформації або оприлюднюється у спосіб, що забезпечує його доведення до жителів відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Однак, наскільки мені відомо, оголошення про наміри проведення відповідного переоснащення розміщувалися лише один раз в газеті Наше Місто.

В п.13. Порядку зазначено, що організатор громадського обговорення визначає дату та місце проведення громадських слухань і забезпечує відповідне інформування громадськості про: замовника проекта рішення та зміст його заяви; короткий зміст проекту рішення; найменування органу, який приймає рішення, із зазначенням адреси, за якою можна знайомитися з документами, на підставі яких приймається рішення, та додатковою інформацією, надіслати запит, пропозиції (зауваження); строки подання пропозицій (зауважень). Але в оголошенні не були визначені строки подання пропозицій та зауважень.

Також в пункті 23 Порядку вказується, що тривалість громадського обговорення не може становити менш як 30 днів з дати опублікування повідомлення про проведення державної екологічної експертизи. Вимоги щодо розміщення повідомлення через  засоби   масової   інформації  про  проведення екологічної експертизи у спеціальній Заяві про екологічні наслідки діяльності визначені також в Статті 10 ЗУ «Про екологічну експертизу».

Однак жодне із двох оголошень не становило інформації про проведення державної екологічної експертизи. В одному з них йшлося про наміри проведення переоснащення (додаток 3), а в іншому про проведення громадських слухань (додаток 1). А п. 23 Порядку, визначено, що громадське обговорення  проводиться  через  15  днів  з  дати надання громадськості комплекту документів, що містить обґрунтування оцінки впливу на навколишнє природне середовище. Тобто розпочинати процес проведення обговорення, можна не раніше ніж за 15 діб до надання ОВНС.

Стаття 11. ЗУ «Про екологічну експертизу» описує процедуру участі громадськості в процесі екологічної експертизи: З метою врахування  громадської  думки  суб’єкти екологічної експертизи проводять публічні слухання або відкриті засідання. Участь громадськості в процесі екологічної експертизи може здійснюватись  шляхом  виступів  у  засобах масової інформації, подання письмових зауважень, пропозицій і рекомендацій,  включення представників громадськості до складу експертних комісій, груп по проведенню громадської екологічної експертизи. Підготовка висновків екологічної  експертизи  і   прийняття рішень  щодо  подальшої  реалізації  (використання,  застосування, експлуатації тощо) об’єкта екологічної експертизи здійснюються з урахуванням громадської думки.

Бажаючи повноцінно прийняти участь у громадському обговоренні проекту та його впливу на навколишнє природне середовище та зважаючи на потенційно великий об’єм розділу ОВНС такого проекту, 4 вересня я звернулась із запитом на інформацію на ім’я генерального директора ДТЕК, на сайті якого розміщено повідомлення (володільця інформації), в якому просила направити розділ ОВНС вищезазначеного проекту в електронному вигляді на електрону пошту (лист-запит додаток 2). Строк надання інформації за ЗУ «Про доступ до публічної інформації» – 5 діб. За тиждень, 12 вересня, так і не отримавши відповіді, я особисто звернулась за вказаною в оголошенні адресою (на Придніпровську ТЕС) із проханням зняти фотокопії розділу ОВНС проекту, аби мати змогу повноцінно ознайомитись, проаналізувати та надати пропозиції та зауваження, як того вимагає Порядок.

В 24 Порядку написано, що під час громадського обговорення його організатор та орган, який затверджує висновки державної екологічної експертизи, забезпечують безкоштовний доступ громадськості до відповідної інформації (крім таємної інформації). До такої інформації належать: комплект документів, що містить обґрунтування оцінки впливу на навколишнє природне середовище; дані про суттєві фактори, що впливають чи можуть вплинути на стан навколишнього природного середовища, з урахуванням можливості виникнення надзвичайної екологічної ситуації; відомості про заходи щодо запобігання негативному впливу на навколишнє природне середовище та/або його зменшення; короткий опис проекту рішення, що обговорюється, викладений у загальнодоступній формі; альтернативні проекти рішень, розглянуті заявником; рішення за результатами громадської експертизи (у разі проведення).

Розділ (Том 2) оцінки впливу на навколишнє природне середовище проекту про переоснащення котлів енергоблоків 7 та 8 ДТЕК Придніпровської ТЕС складається зі 138 сторінок переважно технічного тексту та зазначенням кількісних показників. Це все, що мені довелося запам’ятати. Мені категорично було відмовлено у фотокопіюванні документу, або надсилання його електронної версії на мою електронну пошту. Мені запропонували його читати у приміщенні станції під наглядом співробітників, посилаючись спочатку на те, що частини цього документу становлять виробничу таємницю, а коли я попросила виокремити ці частки, а мені лише надати ті відомості, що мають безпосередній вплив на НПС, стали посилатися на те, що це інтелектуальна власність підприємства і вони не дають згоду будь-яким чином її розмножувати. На мої заперечення, що це навіть прочитати важко, не те що одразу порівняти із діючими дозвільними документами та проаналізувати вплив, юрист ДТЕК телефоном зазначила, що це мої суб’єктивні обставини і їх відмова не порушує діюче природоохоронне законодавство та мої конституційні права. Окрім порушення прироохоронного законодавства, це прямо порушує вимогу пп4 п.1 ст.14 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» де зазначено, що розпорядники інформації зобов’язані: визначати спеціальні місця для роботи запитувачів з документами чи їх копіями, а також надавати право запитувачам робити виписки з них, фотографувати, копіювати, сканувати їх, записувати на будь-які носії інформації тощо. Більше того, пп.2 п.1 ст. 15 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» зобов’язує розпорядників інформації оприлюднювати проекти рішень, що підлягають обговоренню. Зважаючи на таку категоричну відмову надати змогу копіювання матеріалів ОВНС задля повноцінного ознайомлення з ним, я роблю висновок, що мешканці міста Дніпра та Дніпропетровської області, також були позбавлені такої законної можливості.

Про порушення моїх конституційних прав, природоохоронного законодавства та законодавства про доступ до інформації я в письмовій формі того ж дня сповістила директора станції з детальним описом всіх обстав. (вх № журналу реєстрації на станції 2381 від 12.09.2017 р.) Однак, по сьогодні я так і не маю змоги повноцінно ознайомитись із розділом ОВНС вищезазначеного проекту, а отже і повноцінно прийняти участь у його громадських обговореннях.

Зважаючи на чисельні порушення з боку замовника проекту технічного переоснащення енергоблоку №7,8 для переводу котлів ТП-90 на використання вугілля газової групи ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС – ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО», а саме вимог:

–          ст. 50 Конституції України;
–          ст. 11 Закону України «Про екологічну експертизу»;
–          п. 1 та 2 ст. 13, пп4 п.1 ст.14, пп. 2 п 1 ст. 15 та ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
–          п. 6, 8, 9, 13, 23 та 24 Порядку залучення громадськості до обговорення питань щодо прийняття рішень, які можуть впливати на стан довкілля затвердженого Постановою КМУ № 77,

дані громадські обговорення відбуваються із порушенням процедури та вимог діючого законодавства.

Зважаючи на вищевикладене, прошу:

  1. визнати громадські обговорення замовника проекту технічного переоснащення енергоблоку №7,8 для переводу котлів ТП-90 на використання вугілля газової групи ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС та громадські слухання проекту 14 вересня 2017 року такими, що проведені із порушеннями діючого законодавства;
  2. провести нові громадські обговорення, згідно діючого законодавства, повноцінно залучивши громадськість до ознайомлення із матеріалами проекту, не перешкоджаючи можливості повноцінної роботи із документами (їх копіювання чи шляхом розміщення у публічному доступі),  рішень з оцінки впливу на навколишнє природне середовище видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку.

Подивитися відео з громадських слухань можна за посиланнями: Ольга Дорошенко-Сагайдачна, Люба Колосовська.

За результатами суперечок проведення громадських слухань перенесли – точна дата буде відома пізніше.

Історія конфлікту підприємства і місцевих мешканців триває не один рік. Нещодавно обурення активістів викликали дії Міністерства екології, яке повністю проігнорувало вимоги не видавати підприємству новий дозвіл на викиди.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *