Архів позначки: featured

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

Згідно із Законом України «Про охорону атмосферного повітря», особи, винні у:
• порушенні прав громадян на безпечне для життя і здоров’я навколишнє природне середовище;
• перевищенні нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин стаціонарних джерел в атмосферне повітря та нормативів гранично допустимого впливу фізичних та біологічних факторів стаціонарних джерел;

• перевищенні нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах пересувних джерел;
• викидах забруднюючих речовин в атмосферне повітря без дозволу спеціально уповноважених на те органів виконавчої влади відповідно до закону;
• перевищенні обсягів викидів забруднюючих речовин, встановлених у дозволах на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
• недотриманні вимог, передбачених дозволом на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
• провадженні незаконної діяльності, що негативно впливає на погоду і клімат;
• впровадженні відкриттів, винаходів, раціоналізаторських пропозицій, нових технічних систем, речовин і матеріалів, а також закупівлі в інших державах та експлуатації технологічного устаткування, транспортних засобів та інших об’єктів, які не відповідають вимогам, встановленим законодавством про охорону атмосферного повітря;
• порушенні встановлених законодавством правил складування та утилізації промислових і побутових відходів, транспортування, зберігання і застосування пестицидів і агрохімікатів, що спричинило забруднення атмосферного повітря;
• проектуванні і будівництві об’єктів з порушенням встановлених законодавством норм та вимог до охорони атмосферного повітря;
• невиконанні розпоряджень та приписів органів, які здійснюють державний контроль у галузі охорони атмосферного повітря;
• ненаданні передбаченої законодавством своєчасної, повної та достовірної інформації про стан атмосферного повітря, викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, джерела забруднення, а також приховуванні або перекрученні відомостей про стан атмосферного повітря, викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, екологічну обстановку, яка склалася внаслідок забруднення атмосферного повітря;
• недотриманні норм екологічної безпеки, державних санітарних норм при проектуванні, розміщенні, будівництві та введенні в експлуатацію нових і реконструйованих підприємств, споруд та інших об’єктів, удосконаленні існуючих і впровадженні нових технологічних процесів та устаткування,

– несуть відповідальність згідно з законом.

Законами може бути встановлена відповідальність і за інші види правопорушень в галузі охорони атмосферного повітря.

Спори з питань охорони атмосферного повітря вирішуються у встановленому законом порядку.

γ-радіація у Дніпропетровській області в нормі

15 – 18 серпня над Україною (і над багатьма іншими країнами) могла літати радіоактивна хмара, що з’явилася внаслідок вибуху ракети з радіоізотопним джерелом живлення в Архангельській області в Росії.

Організація із заборони ядерних випробувань після вибуху в Архангельській області провела комп’ютерне моделювання можливого розповсюдження радіоактивного забруднення та виклала результати у Твітер.

Наші станції перевищення γ-радіації у Дніпропетровській області не виявили.

 

Найбільші підприємства-забруднювачі вод

Держводагентство оприлюднило рейтинг 100 найбільших підприємств-забруднювачів за 2018 рік. Перелік сформовано на підставі даних державного обліку водокористування за результатами поданої суб’єктами господарювання звітності про використання води у 2018 році
 
Які підприємства очолили рейтинг забруднювачів:
1. “Київводоканал” — 283,3 млн. куб. м.
2. “Меткомбiнат “Азовсталь” — 139,8 млн. куб. м.
3. “Днiпровський меткомбінат” (м. Камянське) — 64,57 млн. куб. м.
4. “Запорiжсталь” — 53,87 млн. куб. м.
5. “Днiпроводоканал” — 53,02 млн. куб. м.
6. “НАЙС” (м. Днiпро) — 45,66 млн. куб. м.
7. “Львiвводоканал” — 36,04 млн. куб. м.
8. “Миколаївводоканал” — 19,39 млн. куб. м.
9. “ДТЕК Павлоградвугiлля” — 15,89 млн. куб. м.
10. “Чернiгiвводоканал” —14,9 млн. куб. м.
 
За матеріалами: https://24tv.ua/ukrayina_tag1119/